REĢISTRĀCIJA VISĀM KATEGORIJĀM

REGISTRATION IS OPEN

Atbilstoši LAF TROFI nolikums   ORIENTEERING ZONE  75'000ha

Designed for fully equipped off-road cars (max 35"). This category is...

for those who like challenge, tension, adrenaline, overcoming difficulties and obstacles, physical endurance, speed and precision. The driver will have to think how to get from checkpoint to checkpoint and find them in nature.

For everyone who wants to achieve the best possible result for themselves. Emphasis on off-road driving, navigation and special tasks.

Must have an Android smart device with the "4x4 Blackbox" app installed which is self-powered.


Paredzēts pilnībā aprīkotiem bezceļa auto (max 35"). Šajā kategorijā piedalās visi, kam patīk izaicinājums, spriedze, adrenalīns, grūtību un šķēršļu pārvarēšana, fiziska izturība, ātrums un precizitāte. Stūrmanim būs jādomā kā tikt no kontrolpunkta uz kontrolpunktu un jāatrod tie dabā.

Visiem, kas grib sasniegt maksimāli labu rezultātu priekš sevis. Akcents uz bezceļa braukšanu, navigāciju un specuzdevumiem.

Jābūt Android viedierīcei ar uzinstelētu "4x4 Blackbox" aplikāciju kurai ir patstāvīga barošana.

ORIENTEERING ZONE  75'000ha Šajā kategorijā ...

piedalās visi, kam patīk izaicinājums, spriedze, adrenalīns, grūtību un šķēršļu pārvarēšana, fiziska izturība, ātrums un precizitāte. Tev būs jādomā kā tikt no kontrolpunkta uz kontrolpunktu un jāatrod tie dabā. Grants ceļi,  meža ceļi, stigas un specposms karjerā. Posms 6. stundas, nobraukums +/-150km

Visiem, kas grib sasniegt maksimāli labu rezultātu priekš sevis. Akcents uz bezceļa braukšanu, navigāciju un specuzdevumiem. 

Jābūt Android viedierīcei ar uzinstelētu "4x4 Blackbox" aplikāciju kurai ir patstāvīga barošana.

ORIENTEERING ZONE  75'000ha Šajā kategorijā ...

piedalās visi, kam patīk izaicinājums, spriedze, adrenalīns, grūtību un šķēršļu pārvarēšana, fiziska izturība, ātrums un precizitāte. Tev būs jādomā kā tikt no kontrolpunkta uz kontrolpunktu un jāatrod tie dabā. Grants ceļi,  meža ceļi, stigas un specposms karjerā. Posms 6. stundas, nobraukums +/-150km

Visiem, kas grib sasniegt maksimāli labu rezultātu priekš sevis. Akcents uz bezceļa braukšanu, navigāciju un specuzdevumiem. 

Jābūt Android viedierīcei ar uzinstelētu "4x4 Blackbox" aplikāciju kurai ir patstāvīga barošana.

ORIENTEERING ZONE  75'000ha Przeznaczony dla w pełni wyposażonych...

samochodów terenowych. My, po fakcie, podzielimy Was na klasy spełniające przepisy techniczne. Wszyscy, którzy przyjadą zostaną zgłoszeni. Ta kategoria jest dla tych, którzy lubią wyzwania, napięcie, adrenalinę, pokonywanie trudności i przeszkód, wytrzymałość fizyczną, szybkość i precyzję. Kierowca będzie musiał pomyśleć jak przejechać od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego i odnaleźć je w przyrodzie.

Dla każdego, kto chce osiągnąć jak najlepszy wynik dla siebie. Nacisk na jazdę w terenie, nawigację i zadania specjalne.

Musi posiadać urządzenie inteligentne z systemem Android z zainstalowaną aplikacją "4x4 Blackbox", która jest samodzielnie zasilana.

info            Martins Kesus        +371 26840026         autosportsliepaja@gmail.com